Гостоприемството е сърцето на Европа. Нека да работим за неговото възстановяване и растеж.

Възстановяване и растеж

Европа се нуждае от план за възстановяване на деен и устойчив туризъм (хотели, ресторанти, кафенета, барове), за да се запазят работните места и традиции.

Работа в партньорство

Това може да бъде постигнато от бизнеса, националните правителства и европейските институции, ако те работят заедно и в тясно сътрудничество.

Нашите пет обещания

Нека се вслушаме и подкрепим нашите хотели, ресторанти, кафенета и барове като партньори от ключова значимост в търговската верига

Да помогнем на сектора да получи политическата подкрепа, от която се нуждае

Да подкрепим безопасното общуване

Да разработим с всички заинтересовани страни интелигентни и устойчиви решения за възстановяване и растеж.

#WeStandReady, count us in!

Гостоприемството e основата на националните планове за възстановяване

„Националните стратегии трябва да се фокусират върху реформи и инвестиции, които ще генерират дълготрайно въздействие. Поставянето на секторите туризъм и обслужване в основата за възстановяване и устойчивост ще бъде от изкючително значение и ние насърчаваме държавите-членки да включат тези направления в проектирането, изпълнението и мониторинга на плановете за възстановяване."

Никола Смит -  КОМИСАР Работни места и социални
Никола Смит

КОМИСАР Работни места и социални

Публично се застъпваме за:

спиритсБългария е представителна браншова организация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България.

Ние защитаваме интересите на нашите членове и цялата индустрия в национален и международен план. Работим дългогодишно и успешно срещу прекомерната и неправомерна употреба на алкохол. Представяме и промотираме по най-добрия начин нашите членове и техните продукти в страната и по целия свят.

Ралица Скорчева-Славова

Председател

Ралица Скорчева-Славова  - Председател

Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки”  e учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през месец юли 2005г. АПВТСН е независима доброволна, самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна, представителна браншова организация за осъществяване на дейност в частна полза.